Dotazníky

Efektivní a moderní komunikace obcí Sdružení místních samospráv ČR

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás oslovili k vyplnění krátkého anonymního dotazníku, jehož výsledky budou základem pro vypracování Koncepce komunikace obcí s veřejností. Cílem dotazníku je tedy zjistit, jak Vám vyhovuje způsob komunikace s úřadem, co byste zlepšili a jaká forma komunikace by Vám nejvíce vyhovovala do budoucna.

Dotazníkové šetření probíhá v rámci projektu "Efektivní a moderní komunikace obcí Sdružení místních samospráv ČR", kterého se Vaše obec účastní. Jelikož cílem projektu je optimalizace komunikace mezi úřady a obyvateli, je pro nás Váš názor velmi důležitý. Díky tomuto projektu bude v každé zapojené obci instalována elektronická úřední deska, budou obcím navržena konkrétní doporučení a bude také vypracován obecný manuál, jak postupovat při komunikaci s občany.

Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 5 minut.

Děkujeme Vám za spolupráci!

S pozdravem
Tým Sdružení místních samospráv ČR

V případě nesrovnalostí se obracejte na [email protected] nebo 601 342 756.

Obecná komunikace

První část tohoto dotazníku je zaměřena na obecném zhodnocení komunikace obce směrem k veřejnosti.

alespoň 1x týdně alespoň 1x měsíčně alespoň 1x za půlroku alespoň 1x ročně méně často v obci není

* každý řádek vyžaduje odpověď

Zohledněte všechny aspekty komunikace, od jednotlivých komunikačních nástrojů až po ochotu zaměstnanců a zástupců OÚ/MěÚ.

Zcela nesouhlasím Nesouhlasím Souhlasím Zcela souhlasím

* každý řádek vyžaduje odpověď

Vyberte maximálně 3

Velmi nevýznamné Spíše nevýznamné Spíše významné Velmi významné

* každý řádek vyžaduje odpověď

Velmi nespokojený Spíše nespokojený Spíše spokojený Velmi spokojený

* každý řádek vyžaduje odpověď

Internetové stránky obce Sociální sítě SMS a E-maily Zpravodaj obce Místní rozhlas

* každý řádek vyžaduje odpověď

Moderní nástroje komunikace

Internetové stránky

Zcela nesouhlasím Spíše nesouhlasím Spíše souhlasím Zcela souhlasím

Sociální sítě

Pokud nesledujete z důvodu, že obec/město nemá sociální sítě, zaškrtněte možnost "obec/město nemá sociální sítě".

Mobilní telefon

Určitě ne Spíše ne Spíše ano Určitě ano

E-mailová a telefonická komunikace

Pokud nejste přihlášen/á z důvodu, že obec/město tuto službu neposkytuje, zaškrtněte možnost "V obci/městě není tento způsob možný."

Tradiční nástroje komunikace

Uřední deska

Obecní/městský zpravodaj

Pokud zpravodaj nečtete z důvodu, že jej obec/město nevydává, zaškrtněte možnost "Obec/město nemá zpravodaj"

Místní rozhlas

Pokud rozhlas neposloucháte z důvodu, že obec/město jej nevyužívá, označte možnost "Obec/město nevyužívá rozhlas"

Identifikační otázky